TSOC

שירותים

תפריט
צור קשר

TSOC

TSOC

חברת TrustNet מספקת שירותי ניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר הכולל צוות תגובה ואנאליסטים בזמן אמת במסגרת 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. השירות ניתן לחברות המעונינות לקבל שירות מנוהל של אנאליסטים לזיהוי ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר בזמן אמת. חברת TrustNet תקים, תתחזק וותפעל את המערכת עבור כל לקוח ותבצע התאמות לחוקים, התראות ונהלי תגובה בהתאם לאפיון מפורט שנקבע עם הלקוח.

השירות מסופק ללקוחות בעלי מערכת SIEM או מערכות Cyber המעוניינים להעביר את שירותי הניהול ו- Forencics למוקד ה- TSOC או ללקוחות חדשים המעוניינים לקבל שירותים מנוהלים מקצה לקצה.

 

השירות כולל:

  1. הקמה ותחזוקה של מערכת SIEM ללקוח (במקרה שללקוח אין מערכת קיימת)
  2. יישום חוקים, קוראלציות ונהלי תגובה המאופיינים ביחד עם הלקוח ומומחה של חברת TrustNet
  3. שירותי Forensics בתחקור אירועים חשודים
  4. שילוב מודיעין ושיתוף מידע עדכני המתקבל מגורמים רבים
  5. ביצוע פעולות Proactive לזיהוי אנומאליות ופעילות חשודה שאיננה מנוטרת על בסיס חוקים
  6. צוות IRT (incident Response Team) הזמין 24 שעות למקרה של צורך להגעה לאתר לקוח תחקור וביצוע Malware Analysis
בחזרה לשירותים