Cyber Solutions

שירותים

תפריט
צור קשר

Cyber Solutions

Cyber Solutions

Cyber Security

 

ארגונים פיננסים, בטחוניים ומוסדות ממשלה נמצאים בפני

 

סיכונים הולכים וגדלים לגבי פריצה למערכות קריטיות, חדירה

 

למערכות ליבה וניסיונות להשבתת שירות.

 

עם השנים, פיתחה חברת TrustNet מתודולוגיות המאפשרות

 

לארגונים להתמודד בפני האתגר החדש העומד בפתחה של

 

מדינת ישראל והעולם החופשי בכלל.

 

אנו מייעצים ומטמיעים פתרונות שונוים בתחום זה כגון: RSA Netwitness, FireEye,

 

RSA ECAT

 

בחזרה לשירותים