Information security

שירותים

תפריט
צור קשר

Information Security

Information Security

Information Security

 

הגנה ושמירה על המידע הפך לנושא קריטי ומהותי הן בקרב אנשי

 

ה- IT בחברה והן בקרב הנהלת הארגון. חברת TrustNet זיהתה

 

צורך זה לפני מספר רב של שנים ולמעשה בחרה להטמיע

 

מס' פתרונות בתחום ובינהם: מערכות למניעת דלף מידע (DLP)

 

של חברת Websense, Symantec

 

מערכות להקשחת שרתים: Symantec SCSP.

בחזרה לשירותים