Mobile Security

שירותים

תפריט
צור קשר

Mobile Security

Mobile Security

Mobile Device Management & BYOD

 

תחום ההגנה על מכשירים ניידים הפך לעניין קריטי

 

בארגונים בעקבות התרחבות השימוש במכשירים חכמים

 

כחלק מפלטפורמת העבודה של עובדי הארגון. לצד היתרון

 

בעבודה עם טלפונים חכמים קיימים סיכונים רבים

 

לרבות: אובדן מכשיר, פריצה למידע הקריטי (דואר), צורך

 

בגישה לאפליקציות ארגוניות, וירוסים וקוד עויין.

 

חברת TrustNet בחרה לייצג מספר פתרונות בתחום לאחר

 

ביצוע מחקר רב בנושא, הפתרונות הינם: Fiberlink כמערכת MDM, מערכת לחיבור

 

מאובטח לדואר של LetMobile, מערכת DME של חברת Excitor ומערכות הגנה

 

מפני וירוסים של חברת TrendMicro, Symantec

בחזרה לשירותים