CISO as a Service - שירותי מנהל אבטחת מידע על פי דרישה | טראסטנט

שירות ניהול אבטחת מידע

חברת TrustNet מספקת שירותי מנהל אבטחת מידע מקצועיים על פי דרישה ונותנת מענה מקיף לכל התכולות הנדרשות
ממנהל אבטחה בארגון.

מנהל אבטחת מידע וסייבר במיקור חוץ

למשרת מנהל אבטחת מידע באירגון ישנה השפעה ישירה על תהליכים בתרבות האירגונית, על עובדים ועל ההנהלה. התפקיד כולל ניהול סיכונים ואיפיון הפתרונות למזעורם, תוך שמירה על הרגולציה אליה כפוף האירגון.

בעידן אבטחת המידע וה-Cyber של ימינו, ישנה חשיבות קריטית לניהול מערך אבטחה שאינה פוחתת מיישום טכנולוגיות. ארגונים רבים אינם מעסיקים מנהל אבטחת מידע כהגדרתו הקלאסית ועל כן חושפים את עצמם לסכנות רבות.

TrustNet הקימה את שירות ה-CISO as a Service על מנת לתת מענה מקיף שאינו יורד בתועלתו מהעסקת מנהל אבטחת מידע בתוך הארגון ואף עולה עליו.

שירות מנהל אבטחת מידע

כחלק משירות מיקור החוץ של מנהל אבטחת מידע באירגון, המומחים שלנו מנתחים את צרכי הלקוח, ממפים את המצב הקיים, בונים מערך אבטחה מקצועי ומלווים את הלקוח לכל אורך הדרך. שירות מנהל אבטחת מידע מאפשר לאירגונים להתרכז בפעילויות הליבה שלהם מבלי להתפשר על דרישות אבטחה קפדניות. השירות נותן מענה לכל התכולות הנדרשות ממנהל אבטחת מידע בארגון.

  • טיפול בהיבטי רגולציה

  • ייעוץ וניהול יישום טכנולוגיות

  • ביקורת על צוות האבטחה

  • הנחייה וניהול אירועי אבטחת מידע