TSOC | מרכז הסייבר של טראסטנט לזיהוי וטיפול באירועי אבטחת מידע | TrustNet


מרכז ה CYBER של חברת TrustNet הוקם בשנת 2016 במטרה להיות המוביל והמתקדם בישראל לזיהוי וטיפול באירועי אבטחת מידע ו-Cyber. המרכז מספק שירותי SOC as Service, Security Services ו-Red Team ומעניק לארגון מעטפת הגנה מלאה לאורך כל שעות היממה.

Meet The Future Of
Managed Cyber Security

Incident Response

Incident Response

מענה מידי לאירועים קריטיים מסביב לשעון לפי נהלי עבודה מוגדרים

Intelligence

Intelligence

שירותי מודיעין המבוססים על מחקר המרכז ומקורות מאומתים אחרים (CERT)

ProActive

ProActive

תחקורים פרואקטיביים אחר איומים ואנומליות שאינם מזוהים על ידי מערכות ההגנה

IR & Hunting

IR & Hunting

שימוש בכלי ניתוח וחקירה מתקדמים לתחקור אירועי אבטחת מידע

Active Response

Active Response

מענה מקיף לאיומים על ידי שימוש בטכנולוגיות אבטחת המידע הקיימות בארגון

Next-Generation
Cyber Center

מרכז הסייבר של TrustNet חרט על דגלו את ערכי החדשנות והקדמה בכל נושא הניהול והטיפול באירועי סייבר. ארסנל השירותים המוצע ללקוח מבטיח הגנה מקצה לקצה נגד תקיפות ומאפשר את כל היתרונות של צוות SOC  ביתי.

צוות ה-TSOC מורכב מאנליסטים שעוברים הליך הכשרה ייחודי הכולל זיהוי וניתוח אירועים ושימוש בטכנולוגיות שונות. ההכשרה מועברת על ידי מומחי החברה. אופי העבודה מול הלקוח מאפשר ללקוח לעמוד ברגולציה תוך שמירה על המידע הארגוני והשימוש בו. TSOC מספק הגנה ללקוחות מסביב לעולם ונחשב לשירות ה-SOC המנוהל הטוב בישראל.

מרכז ה Cyber של TrustNet